Zapisnik sa 15. sednice Naučnog veća Astronomske opservatorije održane 21.12.2016.

Zapisnik sa 16. sednice Naučnog veća Astronomske opservatorije održane 07.03.2017.