Zapisnik sa 15. sednice Naučnog veća Astronomske opservatorije održane 21.12.2016.

Zapisnik sa 16. sednice Naučnog veća Astronomske opservatorije održane 07.03.2017.

Zapisnik sa 17. sednice Naučnog veća Astronomske opservatorije održane 22.03.2017.

Zapisnik sa 18. sednice Naučnog veća Astronomske opservatorije održane 27.04.2017.

Zapisnik sa 19. sednice Naučnog veća Astronomske opservatorije održane 15.09.2017.

Zapisnik sa 20. sednice Naučnog veća Astronomske opservatorije održane 29.11.2017.

Zapisnik sa 21. sednice Naučnog veća Astronomske opservatorije održane 12.01.2018.

Zapisnik sa 22. sednice Naučnog veća Astronomske opservatorije održane 16.03.2018.

Zapisnik sa 23. sednice Naučnog veća Astronomske opservatorije održane 04.06.2018.

Zapisnik sa 24. sednice Naučnog veća Astronomske opservatorije održane 09.07.2018.

Zapisnik sa 25. sednice Naučnog veća Astronomske opservatorije održane 17.09.2018.